مطالب توسط Admin 2

رنجی در خاموشی: افسردگی بارداری و پس از زایمان

بارداری و متولد شدن نوزاد تغییر بزرگی در زندگی یک زن است، که در باور عمومی از این تغییر به عنوان زمانی سرشار از شادی و تجربه ای بی نظیر از عشق و امید به آینده یاد می شود، در حالیکه این زمان چالشی بزرگ برای خانواده نیز به حساب می آید. این چالش ناشی […]

استراحت کن

وقتی که زیاد از بدن خودمان کار می کشیم به ناچار باید به عضلاتمان استراحت دهیم. حتی اگر خودمان هم نخواهیم  توان و تحمل عضلات هم حدی دارند، بنا بر این مجبوریم دراز به دراز بخوابیم و استراحت کنیم . زمانی که گرسنه هستیم شکممان آنچنان به قار و قور می افتد که برای تامین […]

“برای آینده ی بچه هات خودت را تربیت کن!”

پول در می آورم، پس انداز می کنم، مهاجرت می کنم، خرج می کنم و تلاش می کنم تا فرزندم موفق و خوشحال بار بیاید.فعالیت فوق برنامه ی پرباری را برایش تدارک می بینم، هنر، ورزش، کلاس های پرورش نبوغ ریاضی و نجوم و آخر سر معلمین خصوصی و کلاس های نکته و تست کنور. […]