ذهن آگاهی

ذهن آگاهی برای زندگی

Posted by Beedar Centre on Thursday, November 30, 2017
باشگاه هوشیاری

باشگاه هوشیاری از هفته اول سپتامبر در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آغاز به کار خواهد کرد.برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Posted by Beedar Centre on Tuesday, November 14, 2017

#انیمیشن “چرا سرزنش می کنیم؟”@Beedarcentre

Posted by Beedar Centre on Sunday, October 29, 2017

انیمیشن The Fly کاری از Hanjin Song در موضوع جنگیدن با افکار .

Posted by Beedar Centre on Monday, August 21, 2017
انیمیشن قرار و مذاکره

ا

Posted by Beedar Centre on Monday, October 23, 2017

یک انیمیشن کوتاه درباره مایندفولنس یا ذهن آگاهی

Posted by Beedar Centre on Monday, August 28, 2017

انيميشن تفاوت شفقت و دلسوزي.

Posted by Beedar Centre on Friday, September 1, 2017

انيميشن ضرورت خودكاوي.

Posted by Beedar Centre on Wednesday, September 6, 2017