Loading Events

تمامی رویداد ها

  • این event برگزار شده است.

گام آزادی

1 ژوئن، 2019

گام آزادی

«آزادی حقیقی رها شدن از بندهایی است که در طول زندگی به دست و پایمان گره زده ایم.»

📆تاریخ های گام آزادی از این قرار هستند:

یک جلسه ی گروهی ۳ ساعته استارت دوره بعد از ظهر 🍃جمعه  23

می ساعت ۷ شب.

روزهای دوره:

🍃شنبه ۱ جون از صبح تا عصر

🍃شنبه ۸ جون از صبح تا عصر

🍃یکشنبه ۹ جون از صبح تا عصر

جزئیات

تاریخ:
1 ژوئن، 2019

جزئیات

تاریخ:
1 ژوئن، 2019