Loading Events

تمامی رویداد ها

گام یک خودکاوی

8 فوریه ساعت 8:00 ق.ظ الی 9 فوریه ساعت 8:00 ب.ظ

 

🌿گام انتخاب🌿
نخستین گام خودکاوی برای شناخت خود، یاد گیری مهارت های پایه ای و بیسیک رابطه با افراد و روش های مواجه شدن با مسائل مهم زندگی.
کارگاهی به همراه بازی ها و پروسه های عملی برای درک کردن و تمرین کردن مهارت های زیست خردمندانه.
این گام ها بر پایه ی اصول علمی و آکادمیک طراحی شده اند و در طی ۱۲ سال گذشته صدها نفر از این آموزش ها استفاده کرده اند.
«گام انتخاب»
برای دریافت وقت معارفه ی خصوصی و رایگان تماس بگیرید.
☎️ (647) 885 8284

جزئیات

Start:
8 فوریه ساعت 8:00 ق.ظ
End:
9 فوریه ساعت 8:00 ب.ظ

جزئیات

Start:
8 فوریه ساعت 8:00 ق.ظ
End:
9 فوریه ساعت 8:00 ب.ظ