نوشته‌ها

انیمیشن The Fly کاری از Hanjin Song در موضوع جنگیدن با افکار .

Posted by Beedar Centre on Monday, August 21, 2017
انیمیشن قرار و مذاکره

ا

Posted by Beedar Centre on Monday, October 23, 2017

یک انیمیشن کوتاه درباره مایندفولنس یا ذهن آگاهی

Posted by Beedar Centre on Monday, August 28, 2017

انيميشن تفاوت شفقت و دلسوزي.

Posted by Beedar Centre on Friday, September 1, 2017

انيميشن ضرورت خودكاوي.

Posted by Beedar Centre on Wednesday, September 6, 2017

#انیمیشن " تقصیر"راستی چرا دنبال مقصر می گردیم.@Beedarcentre

Posted by Beedar Centre on Friday, September 8, 2017

انيميشن شفقت از كجا آغاز مي شود.

Posted by Beedar Centre on Thursday, September 14, 2017

انيميشن صداهاي ذهن.

Posted by Beedar Centre on Friday, September 15, 2017

#انیمیشن تماشاي افكار.

Posted by Beedar Centre on Saturday, September 23, 2017