درخواست شما ارسال شد

با تشکر. به زودی با شما تماس خواهیم گرفت. اگر نیاز به گرفتن وقت فوری دارید لطفا با شماره تلفن بتیاد تماس بگیرید

محل دفتر بنیاد

مشتاق دیدار شما هستیم

Address:

222 Finch Ave. West. Unit 210

Toronto, Ontario M2R 1M6

Phone: 647-885-8284

E-Mail: info@beedar.ca

تلگرام

اخرین خبرها در کانال تلگرام ما